CFI Group bazuje na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach zdobytych na rynku produktów finansowych i inwestycyjnych, a przede wszystkim na opiniach i sugestiach Klientów. Nasze działania opierają się na aktywnym uczestnictwie w tworzeniu produktów i programów inwestycyjnych oraz zaproponowaniu naszym Klientom rozwiązań dotychczas dostępnych dla osób z dużym kapitałem inwestycyjnym lub dużych inwestorów instytucjonalnych. Jednocześnie istotą tych rozwiązań jest nie tylko fakt posiadania produktu i możliwości bycia Klientem instytucji finansowych, ale również ich prawnym właścicielem lub współwłaścicielem.

Rozwiązania takie dają dostęp do rzeczywistych zysków wynikających z przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych z zainwestowanych przez naszych Klientów kapitałów. Dają również możliwość udziału w decyzjach dotyczących zasad wykorzystania wpłaconych środków finansowych.

Nazwa CFI Group wywodzi się z idei crowdfunding’u – prężnie rozwijającej się formuły inwestowania grupowego przez inwestorów indywidualnych. Jego szczególna formą jest crowdfunding udziałowy, w którym inwestorzy obejmują udziały w zdefiniowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w formie spółek prawa handlowego. Takie rozwiązania z tytułu posiadanych udziałów zapewniają większe zyski oraz większe bezpieczeństwo kapitałów inwestorów.

Nasze działania skoncentrowaliśmy na tworzeniu grup inwestorskich w rozwiązaniach opartych o rynek nieruchomości – zarówno mieszkaniowych, jak i gruntowych.

Dlaczego nieruchomości ?

Ponieważ w opinii naszej, naszych Klientów oraz większości Polaków są to inwestycje o wysokim stopniu bezpieczeństwa, a według źródeł historycznych oraz danych statystycznych...

…inwestowanie w nieruchomości zawsze zapewniało stabilny i bezpieczny zysk.

Oczywiście istotą powyższego stwierdzenia jest to, w jaki sposób było lub jest ono realizowane, w jakim czasie i miejscu, oraz kto prowadzi i odpowiada za ich bezpośrednią realizację i obsługę.

Przy doborze produktów i programów inwestycyjnych dla naszych Klientów, kierujemy się mottem:

STABILNY ZYSK – MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Generalnymi cechami proponowanych przez nas rozwiązań inwestycyjnych jest:

  • bezpieczeństwo – pełne pokrycie wpłaconych środków w rzeczywistym majątku trwałym,
  • transparentność – czytelność i jasność zasad oraz elastyczność,
  • prostota – łatwość w zrozumieniu i przekazie,
  • zyskowność – wyższa niż w tradycyjnych produktach finansowych ( np. lokatach bankowych, obligacjach skarbu państwa, funduszach inwestycyjnych, polisach ubezpieczeniowych, itp. )

Takie rozwiązania inwestycyjne wymagają oczywiście analizy i weryfikacji całego przedsięwzięcia, jak również współpracy z doświadczonym i wiarygodnym partnerem biznesowym, który w imieniu naszych Klientów poprowadzi cały proces inwestycyjny, gdyż mamy świadomość, że jedynie w ten sposób można zbudować wzajemnie korzystne i długotrwałe relacje.

Stale poszukujemy kolejnych interesujących pod względem inwestycyjnym rozwiązań finansowych, zwłaszcza wśród tzw. „inwestycji alternatywnych”. Warunkiem ich wprowadzania jest dogłębna analiza ich bezpieczeństwa oraz korzyści jakie będą mogli uzyskać nasi Klienci – wszystko zgodnie z mottem naszego działania.

Dobór partnerów biznesowych, weryfikacja bezpieczeństwa oraz zyskowności proponowanych rozwiązań oraz dalsza obsługa Klientów spoczywa na CFI Group.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Jako cel naszego działania przyjęliśmy myśl:

POMAGAĆ BUDOWAĆ
„WOLNOŚĆ FINANSOWĄ”
I BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ
BEZ OBAW W TERAŹNIEJSZOŚCI.

Właśnie dlatego, aby ułatwić naszym obecnym i przyszłym Klientom realizację skutecznych działań dla zapewnienia ich finansowego komfortu, stworzyliśmy firmę CFI Group.

W przypadku chęci poznania szczegółów naszych propozycji, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Proszę o kontakt w godzinach:
INFORMACJE KONTAKTOWE
DANE FIRMY
Wszystkie prawa zastrzeżone © CFI Group 2017